Tamamlanan Projeler

Muş: Risk Altındaki Mimari Miras

Uzun erimli ve farklı dönem incelemelerini içeren bir araştırmanın parçası olarak  “Muş: Risk Altındaki Mimari Miras” çalışması 2014 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen atölyeler ve saha çalışmalarıyla Ermenistan ve Türkiye’den koruma uzmanlarını bir araya getirdi. Çalışmalara Türkiye’den ve Ermenistan’dan onar uzman katıldı.

Muş ilinde yer alan tarihi yapılar, uluslararası multidisipliner bir uzman grubu tarafından yerinde incelendi.  20-25 Ekim 2014 ve 23-30 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde Muş’un kültürel dokusunu anlamamızı sağlayan ve özellikle risk altında bulunan 28 tarihi yapı/alan belgelendi. Saha çalışmalarında, tarihi binaların güncel durumları ve uğradıkları hasar belgelenerek içinde bulundukları fiziksel çevre koşulları incelendi. Yerleşim tarihi, yapılar tarihi, mimari analiz, yasal durum tespiti, risk analizi ve gelecek senaryolarını içeren raporlar oluşturuldu. Ermeniler tarafından yaratılmış ve yüzyıllar boyunca kesintiye uğramadan canlı bir şekilde ayakta kalmış olan bu kültür mirasının dinleyicileri ve sahipleriyle buluşması amaçlandı.

Ermenistan ve Türkiye’den koruma uzmanlarının bir araya gelerek gerçekleştirdiği atölyeler, toplantılar ve saha ziyaretleri sonucundaki değerlendirmeleri içeren Türkçe, İngilizce ve Ermenice bir kitap yayınlandı. Bu çalışmaların ürünü olan “Muş: Risk Altındaki Mimari Miras” kitabının, Anadolu’nun çok katmanlı zengin kültürel mirasının bir parçası olan Muş mirasının tanıtımına ve incelenen yapıların kamusal önemlerinin anlaşılmasına katkıda bulunmasını umuyoruz.

Saha çalışmalarının bulgularını içeren yayınımıza, sitemizin Yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Proje Ortağı: Anadolu Kültür

Proje Destekçisi: “Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı: 3. Evre” (ATNP 3) kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklendi.

Proje Koordinatörü: Mustafa Akçaöz

Galeri

Bir cevap yazın