İsmail Yavuz Özkaya

Başkan

İsmail Yavuz Özkaya

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 1983’te Lisans, Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda 1987’de Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Mezuniyet sonrasında mimar ve proje yöneticisi olarak çeşitli mimarlık ofislerinde ve firmalarda çalıştı. 1991-1995 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşarken SUNY Binghamton Sanat ve Sanat Tarihi Programında Doktora programına devam etti. 1995’te tasarım ve tarihi yapı ve çevre koruma projeleri alanında gelişimini sürdürmek üzere kendi ofisini kurdu. Pek çok coğrafyada farklı ölçek ve içerikte koruma projesi hazırladı. “Alacami (5.yy Bazilika) Koruma Projesi” ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2007 Yılı 2.Ulusal Mimarlık Koruma Ödülleri’nde plaket aldı. 2006 yılından bugüne Kars ili Ani Örenyeri’nde çalışmalarını sürdüren Özkaya, halen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile World Monuments Fund (Dünya Anıtlar Fonu) işbirliği ile gerçekleştirilmekte olan Surp AmenaP’rkich Kilisesi ve Ani Katedrali’nin koruma proje ve uygulamalarını yürütmekte, Surp AmenaP’rkich Kilisesi üzerine meslektaşı ve Ortaçağ Ermeni Mimarisi uzmanı Dr. Armen Kazaryan ve Alin Pontioğlu ile birlikte üç bölüm halinde bir monograf hazırlamaktadır. Mimarlar Derneği 1927, Koruma ve Restorayon Uzmanları Derneği (KORDER) üyesidir.

Çağla Parlak

Başkan Yardımcısı

Çağla Parlak

İ.Ü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden lisans derecesini aldıktan sonra, ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları ve İ.Ü Müze Yönetimi programlarında yüksek lisans eğitimine devam etti. 2007-2009 yılları arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda, 2009-2015 arasında, Dolmabahçe Sarayında çalıştı. 2015-2020 yılları arasında Kültürel Mirası Koruma Derneği’nde Projeler Yöneticisi olarak görev yaptı. British Council Kültürel Koruma Fonu’nun ülke düzeyinde değerlendirmesi de dahil olmak üzere birçok araştırma projesinde yer aldı. 2017’de kültürel mirasın korunması alanında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Programı’na (International Visitors Leadership Program) Türkiye’den aday gösterilerek katıldı. 2022’de, Brüksel’de Europa Nostra fellowu olarak görev aldı. 2021 yılından bu yana Heritage Management Organization’da kapasite haritalama uzmanı olarak çalışmakta, ve aynı zamanda kültürel miras alanında farklı kuruluşlar için freelance proje yöneticiliği yapaktadır. KMKD dışında Silva Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarını Destekleme Derneği kurucusu ve Karakutu Derneği üyesidir.

Şehrigül Yeşil

Genel Sekreter

Şehrigül Yeşil

Şehrigül YEŞİL lisans derecesini İstanbul Üniversitesi, Taşınabilir Kültür Varlıkların Koruma ve Onarım Bölümünden, yüksek lisans derecesini ise aynı üniversitenin Klasik Arkeoloji Bölümünden aldı. Doktora derecesini, mozaik taban döşemelerinin koruma için tekrar gömülmesi üzerine yaptığı çalışma ile İstanbul Üniversitesi Koruma, Yenileme ve Restorasyon Bilim Dalından aldı. YEŞİL, 2013 yılından itibaren FMV, Işık Üniversitesinde öğretim görevlisi ve program başkanı olarak çalışmış olup 2020 yılından itibaren görevine Dr. Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir. Türkiye’de on beşin üzerinde farklı arkeolojik sit alanında konservatör olarak deneyime sahiptir. Araştırma faaliyetleri, mozaik içeren sit alanlarında konservasyon ve bakım projeleri geliştirmek ve özellikle mozaiklerin koruması amacıyla tekrar gömülmesi konularına odaklanmıştır.

Özcan Geçer

Sayman

Özcan Geçer

1976 Diyarbakır doğumlu Özcan Geçer, yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde  İşletme Mühendisi olarak tamamlamış; 21 yıl sermaye piyasalarındaki aktif çalışma hayatında son olarak bir banka aracı kurumunun genel müdürlüğünü yapmıştır. Kültür platformu Suryaniler.com kurucu üyelerinden olan Geçer, Süryani ve diğer azınlık kültürleri ile ilgili belgesel, kitap, sergi projeleriyle toplumsal bellek araştırmaları ve anma etkinlikleri gibi çeşitli dallarda çalışmalar yapmaktadır. İstanbul Kent Konseyi yürütme kurulu üyesi olan Geçer, Avrupa Birliği projelerinde danışmanlığının yanı sıra mesleki kariyerini de finansal danışman olarak devam ettirmektedir.

Mustafa Akçaöz

Üye

Evangelia Şarlak

Üye

Evangelia Şarlak

1962 yılında doğan Prof. Dr. Eva ŞARLAK, İlkokulu Merkez Rum Kız Lisesinde okuduktan sonra Saint Pulcherie Fransız Kız Ortaokuluna devam etmiştir. Lise eğitimini Saint Benoit Fransız Lisesinde tamamlayarak 1981 yılında mezun olmuştur.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Klasik  Arkeoloji Ana Bilim Dalında gerçekleştirmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi alanında 1996 yılında ‘Ondokuzuncu Yüzyıl İstanbul Rum Ortodoks Kiliseleri ‘ başlıklı yüksek lisans tezini tamamlayarak mezun olmuştur. Lisans eğitimi döneminde Turizm Bakanlığının Profesyonel Turist Rehberliği kurslarına devam etmiş, lisans ve yüksek lisans eğitimi süresince Profesyonel Turizm Rehberi olarak çalışmıştır.

Akademik yaşamına İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi bölümünde devam etmiş ve ‘Post-Bizans Döneminde Duvardan Bağımsız İkonalar’ başlıklı doktora çalışmasıyla 2001 yılında doktor ünvanı almıştır. 1996 yılında Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesinde öğretim görevlisi ve 1998 yılında Yardımçı Doçent ünvanıyla akademik kariyerine başlamıştır. Doçentlik ünvanını 2006 yılında Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Bilim Alanında alarak Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünün Sanat Kültür ve Toplum programının kuruluş çalışmalarına katılmıştır.

2012 yılında Profesörlük ünvanını alarak halen öğretim üyesi olarak yer aldığı Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü kadrosunda akademik görevine devam etmiştir. 2018 – 2021 yılları arasında Güzel Sanatlar Fakültesine Dekan olarak atanan Prof.Dr.Eva Şarlak Tasarım Tarihi Mitoloji ve İkonografi, Tarih Öncesinden Rönesans Dönemine dek Sanat, İstanbul Kent, Kültür ve Mimarlık, Rönesans’tan Modernizm Dönemine Sanat adlı halen vermekte olduğu dersler dışında History of Architecture, History of Art, History of Architecture, History of Civilization. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Byzantine and European Iconography konulu lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir

Amerikan Birleşik Devletleri Dış İşleri Departmanı tarafından “Cultural Heritage Preservation” Bizans çalışmaları nedeniyle 2004 yılında International Visitors Programına seçilmiş ve ABD’de restorasyon çalışmalarını gözlemlemiştir. Fransa’da Havre Universitesinde Avrupa Birliği tarafından tarafından 2003 yılında gerçekleştirilen “L’Union Européenne: des racines et un heritage culturel commun, facteur de cohésion et de de solidarité” adlı kültür çalışmalarına katılmıştır.

Sanat ve Mimarlık Tarihi alanında uluslararası ve ulusal platformlarda kitap, makale, bildirileri bulunan Prof.Dr.Eva Şarlak’ın hakemli dergi kurullarında hakemlik, kitap danışmanlığı gibi akademik faaliyetleri dışında Kültürel Mirası Koruma çalışmalarına ilişkin birçok projede yer almış ve yer almaya devam etmektedir.

2010 Yılında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti döneminde Adalar Müzesi küratoryal ekibinde bulunarak müze kuruluşunda yer almış, Batılılaşan İstanbul’un Rum Mimarları Sergisinde çalışmalarda bulunmuştur.
2014 yılında Kültürel Mirası Koruma Derneğinin kuruluş çalışmalarına başlayarak derneğin 4 yıl süreyle KMKDnin Kurucu Başkanı olarak görev almıştır.

Yunanca, Fransızca ve İngilizce dillerini bilen Prof. Dr. Eva Şarlak evli ve ikiz kız annesidir.

Rubi Asa

Üye

Rubi Asa

1956 Yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini 1974 yılında Musevi Lisesinde tamamladı. 1974 /1979 yılları arasında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesinde lisans eğitimi aldı. Lisansüstü çalışmalarına İsrael de Technion Üniversitesinde başladı, ikinci senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği dalına geçti ve 1982 yılında mezun oldu.

1987 Yılında aynı zamanda Mimar da olan eşi Rozi Levi ile evlendi. Uzun yıllar eşiyle birlikte çalıştı. 1985 yılından 1992’ye kadar işlerini sürdürdüğü Mimarlık Ofisini eşinin de ortaklığıyla genişletti ve HABİTAT MİMARLIK LTD. ŞTİ’ni kurdu.1989 ve 1993 yıllarında Ruti ve Suzi adında iki kızı oldu.

2017 yılına kadar arazi değerlendirme, geliştirme projeleri ve uygulama işleri kapsamında birçok alanda çalıştı. Mimari/Uygulama Projelerinin yanı sıra özellikle Sanayi Yapıları, Turizm Yapıları ve Eski Eserlerin restorasyon/konservasyon çalışmaları kapsamında yabancı şirketlere mesleki danışmanlık verdi ve bu hususta fizibilite çalışmalarını sürdürdü. Yanısıra; ihtisas alanı olan, aydınlatma, akustik ve yapılarda fiziki güvenlik konularında uygulama ve proje hizmetlerini sürdürmektedir.

Fotoğrafçılık, klasik müzik, edebiyat ve tenis hobileri arasındadır. Fotoğrafı mesleğiyle birleştirme olanağı bulmuştur. 2010 yılında Unesco işbirliğinde ‘İstanbul’un Tarihi Çevresi’ belgelemesi çalışmaları ile ‘İstanbul Kültür Başkenti’ projesi çerçevesinde çalışmalar yürütmüştür. Çeşitli fotoğraf yarışmalarında ödüller almıştır. Yanı sıra, çeşitli dergi ve yayınlarda klasik müzik eleştirileri ve sanat yazıları yazmakta resim ve edebiyatla ilgilenmektedir.

Muhtelif STK’larda ve meslek kurumlarında Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli görevler üstlenmiştir.