Anadolu'nun Mimari Mirasının Belgelenmesi ve Korunması

Anadolu'nun Mimari Mirasının Belgelenmesi ve Korunması

Günümüzde kullanılmayan ve yok olma tehlikesi altındaki anıtların güncel durumlarını belgeleyen projenin amacı, risk altındaki tarihi yapılara acil müdahale gerekliliğini vurgulamak ve yetkililere bilimsel bilgi aktararak karar verme süreçlerini kolaylaştırarak tarihi yapıların ömürlerini uzatmaya katkı sunmaktır. 2015-2016 yıllarında Kayseri, Adana, İzmir, Elazığ, Niğde, Bursa ve Artvin’de düzenlenen saha ziyaretlerinde, artık Anadolu’da yaşamayan toplumların inşa etmiş oldukları 130 anıt mimari üslup, plan, konum, tescil durumu ve mülkiyetine göre değerlendirilmiş ve belgelenmiştir. Her yapı için hazırlanan detaylı raporlarda, yapının tarihi araştırmasının yanı sıra güncel durumu ile risk değerlendirmesi ve var olan tehditleri en aza indirmeye dair öneriler yer alır. Başvurulacak mimari koruma yöntemleri her bir yapının durumuna ve özgül bağlamına göre ele alınmıştır. Saha ziyaretlerinin sonuçlarını içeren, her bir bölge için ayrı hazırlanmış bu raporlara web sitemizin Envanter ve Yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

 

*