Tamamlanan Projeler

Mardin ve Çevresinde Süryani Somut Olmayan Kültürel Mirasının Belgelenmesi ve Yaygınlaştırılması

Eylül 2017-Aralık 2019 arasında gerçekleştirilen projenin ana amacı, Mardin ve çevresindeki Süryani toplumunun kültürel pratikleriyle ilgili bilginin derlenmesi ve yaygınlaştırılması, ayrıca mimari mirasına yönelik risklerin değerlendirilmesi ile birlikte somut olmayan değerlerin korunmasıdır. Bu proje, somut olmayan mirasın somut olanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul gördüğünü ve korunmasının da bu mirasın varisleri tarafından geliştirilen/kabul edilen bir strateji gerektirdiğini gösteren bir örnektir.

Mimari Mirasın Belgelenmesi:

Mardin bölgesinde Süryani mimari mirasının belgelenmesi ve korunması için strateji geliştirmek üzere, mimarlar, sanat tarihi, mimari koruma, mimarlık tarihi, tarih uzmanlarından oluşan uluslararası bir ekiple saha ziyaretleri yapıldı. Tarihi alanlar konumları, mimari özellikleri, güncel durumları ve çevre koşullarından etkilenmeleri gibi çeşitli kriterlere göre değerlendirildi bir yandan da alınması gereken önlem önerileri geliştirildi. Böylece, her yapıya özel koruma ve sunum önerileri ortaya çıkarıldı. Bu mimari miras raporları Türkçe ve İngilizce olarak kitaplaştırıldı.

Bölgede en çok risk altında bulunan yapıların fotogrametri aracılığıyla 3D rekonstrüksiyonlarını ve ayrıca 360° panoramik görüntüleri kaydedildi. Süryani toplumunun büyük bir bölümü artık kültürel mirasının bulunduğu yerde yaşamadığı için bu yapıların dijital araçlar kullanarak belgelenmesinin kültürel varlıklarının tanıtımı ve erişilebilirliği açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Somut Olmayan Kültürel Miras: 

Süryani kültüründe Turabdin olarak anılan bölge çokdilli, çok etnisiteli, çokkültürlü ve bir topluma ev sahipliği yapmıştır. Bu toplumlar arasında Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Ezidiler bulunur; tarih boyunca Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice aynı zamanda konuşulmuştur. Bu çeşitliliği devam ettirmek için de, projenin faaliyetleriyle Süryani toplumunun kültürel pratiklerini (dilleri de dahil olmak üzere) belgelemeyi ve teşvik etmeyi; Süryani aktivistlerin, sivil toplum örgütlerinin, girişimlerinin ağını büyütmek ve etkinliklerine destek olmak projenin hedefleri arasında yer aldı.

Somut olmayan kültürel mirasla ilgili farklı temalarda yayınlar hazırlanmıştır. Bu yayınlar arasında yer alan üç kitapçık, Süryani somut olmayan kültürel mirasına bu mirası tehdit eden tehlikelere ve korunması için önerilere dair ayrıntılı bilgiler içerir. Genç nesillerin tarihi mirası korumaya ilgi göstermesi, tüm kültürel miras koruma çabalarının sürdürülebilirliği açısından yaşamsal değerde olduğundan, bir sonraki nesille doğrudan iletişim kurabilmek için Türkçe ve Süryanice çocuk kitabı yayınlanmıştır.

Mimari raporları içeren risk analizi yayını, somut olmayan kültürel mirasa dair üç broşür ve çocuk kitabına sitemizin Yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Proje hakkında daha detaylı bilgi, 360 derece belgeleme ve 3D modeller için www.intangiblesyriac.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Proje Destekçisi: US Ambassadors Fund for Cultural Protection

Proje Koordinatörü: Başak Emir

Yerel Proje Koordinatörü: Eliyo Eliyo

Galeri

Bir cevap yazın