Tamamlanan Projeler

Güney Marmara Adaları: Mimari Mirasın Belgelenmesi ve Risk Analizi

Şubat 2019 – Mayıs 2020 arasında gerçekleştirilen proje, Güney Marmara Adaları’ndaki tarihi yapıları saha çalışması ile yerinde belgelemeyi, risk matrislerini hazırlamayı, tarihi binaların ömrünün uzatılmasına katkıda bulunmayı ve bölge halkının kültürel farkındalığına katkıda bulunmayı amaçladı. 

Özellikle artık kullanılmayan, sahipsiz ya da terk edilmiş, doğa ve insan eliyle her türlü tahribata açık kültür varlıklarımızın mevcut fiziki durumları belgelendi, tarihi araştırması yapıldı; sorunları tespit edildi, risk analizleri yapıldı ve korunması için öneriler geliştirildi. 

Literatür araştırması, tescil listeleri ve yerel paydaşlardan edinilen bilgi doğrultusunda Güney Marmara Adaları’ndaki yapıların bir listesi oluşturuldu. Bu yapılar farklı disiplinlerinde çalışmalar yürüten uzman bir ekip tarafından 2019 yılının Nisan, Ağustos ve Ekim aylarında gerçekleştirilen 1 haftalık saha çalışmalarında incelendi. Marmara Adası, Ekinlik Adası, Avşa Adası, Paşalimanı Adası, Koyun Adası, Yer Adası, Soğan Adası, Hasır Adası, Fener Adası, Hali Ada ve Sedef Adası ziyaret edildi. Bu adalardan altısında tarihi bina tespit edildi, dini yapılar, evler, eğitim binaları, endüstri mirası yapılar, ticari yapılar ve tarihi çeşmelerden oluşan toplam 78 yapı belgelendi. 

Projenin belgeleme ayağında dijital teknolojiden de yararlanarak etkisini arttırmayı amaçladık. Bu bağlamda The Heritage Management Organization (HERITΛGE) işbirliğiyle, mimari ve somut olmayan kültürel unsurları bir arada sunmak üzere dijital teknolojiyi kullandık. Bazı yapıların dijital modelleri oluşturuldu ve 360° panoramik kayıtları alındı. Seçilen yapıların 3D modelleri ve 360° panoramik görüntüleri için fotogrametri tekniği kullanıldı. 

Ayrıca, adalarda yaşayan insanların, bölgedeki kültürel mirasa verdikleri değeri analiz etmek için yerel hafıza hakkında bilgi toplandı. Yerel toplum tarafından taşınan ve/veya yeniden yorumlanan değerler de dahil edilerek adalıların kültürel miraslarına olan tutumları ve atfettikleri değerin anlaşılması amaçlandı. Yüz yüze ve online anket üzerinden yapılan anketler ve görüşmelerden çıkan sonuçları içeren bir rapor hazırlandı.

Saha çalışmalarının bulgularını içeren yayınımıza, sitemizin Yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgi, 360° panoramik görüntüler, 3D modeller ve değer analizi raporu için www.adalarmirasi.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Proje Destekçisi: Auswaertiges Amt

Proje Koordinatörü: Mustafa Akçaöz

 

Galeri

Bir cevap yazın